Skylt med länk till informationssida om oldarkeologiuv.

 

Stjärneberg

Startsida

Tallboda

Stjärneberg

Loggbok

Länkar

Kontakt & personal

 

På gång just nu
Nu pågår inomhusarbetet, med registrering och analys av fynd, prover och dokumentation. Följ arbetet i Loggboken.

2010-01-19

 

 

Lägerplats på stenåldern – kultplats på järnåldern

 

Stjärneberg

En lång historia trängs på en liten yta vid den gamla gården Stjärneberg i Tallboda, strax öster om Linköpings stad.

Under jägarstenåldern var bergknallen en skärgårdsö mot öppet hav, och här uppehöll sig fiskare och säljägare vid strandkanten.

Under bronsålder och järnålder brände man sina döda invid ett vattenhål, och på kullen ovanför anlade man en enorm skärvstenspackning.

Under medeltiden blev platsen en del av Östra Malmskogens häradsallmänning, som senare togs i anspråk av kronan som kronojägeripark

Här är Stjärneberg! Klicka på bilden för en större variant! Här är Stjärneberg! Klicka på bilden för en större variant!

Utgrävningarna vid Stjärneberg

Nu ska det byggas bostäder på berget och spåren från förhistorien behövde undersökas innan de togs bort. Under perioden augusti till november 2005 genomförde RAÄ UV Öst en arkeologisk undersökning.

 

 

 

På den här sidan kan du läsa om bakgrunden till utgrävningarna och om Tallbodaområdets långa historia. Under fältarbetets gång fördes en loggbok där resultat och idéer fortlöpande uppdaterades. Här kan du också hitta länkar till tidigare rapporter, liknande grävningar och referenser till litteratur.

Nu efter grävarbetets slut följer hela arbetet med provanalyser och fyndbearbetning. Även detta kommer att hamna på den här sidan, liksom grävrapporten så småningom.

Vattenhålet nedanför gravfältet, oktober 2004. Vattenhålet nedanför gravfältet, oktober 2004.